1. infalla

  in`falla verb inföll infallit infallen infallna, pres. infaller ORDLED: in--fall-er SUBST.: infallande; infall (till 3)
  Svensk ordbok
 2. infallen

  in`fallen adj. infallet infallna ORDLED: in--fall-en
  Svensk ordbok
 3. infall

  in`fall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: in--fall-et
  Svensk ordbok
 4. elektronmultiplikator

  elektronmultiplikator, apparat som förstärker en svag ström av elektroner genom sekundäremission av elektroner från elektroder under spänning, dynoder.
 5. postglacial

  postglacial, bildad, förekommande eller infallande efter en istid.
 6. proportionalräknare

  proportionalräknare, gasfylld detektor för mätning av joniserande strålning.
 7. diffus reflexion

  diffus reflexion uppträder om en reflekterande yta är skrovlig, så att en andel av det infallande ljuset sprids bakåt i andra vinklar än infallsvinkeln.
 8. dagvakt

  dagvakt, till sjöss vaktpass som infaller under tiden 0400–0800.
 9. elisabetblomma

  elisabetblomma, annat namn på växtarten novemberljus (Elisabet-dagen infaller 19 november).
 10. nyck

  nyck är ett plötsligt infall, ett påhitt, en impuls som inte har någon vettig orsak, som är helt omotiverad.