1. kvasar

    kvasar, aktiv galaxkärna med mycket stor luminositet, troligen orsakad av ett centralt svart hål, belägen på mycket stort avstånd.

  2. Vintergatan

    Vintergatan, det ljusa band som under mörka och klara nätter kan ses sträcka sig över stjärnhimlen; i modern mening är det även namnet på det stjärnsystem, den galax, bestående av hundratals miljarder stjärnor, i vilket solsystemet befinner sig.
  3. infallen

    in`fallen adj. infallet infallna ORDLED: in--fall-en
    Svensk ordbok