1. guptaskrift

  guptaskrift, skriftsystem i Indien som utvecklats ur brahmiskriften under guptatiden och som användes för inskrifter i norra Indien under flera århundraden.
 2. fullgörelsetalan

  fullgörelsetalan, framställning till domstol där käranden yrkar att domstolen genom en fullgörelsedom ålägger svaranden att fullgöra en bestämd prestation.
 3. gymnastik

  gymnastik, systematiskt valda och kombinerade kroppsrörelser och kroppsövningar syftande till att stärka människan fysiskt och psykiskt.
 4. infalla

  in`falla verb inföll infallit infallen infallna, pres. infaller ORDLED: in--fall-er SUBST.: infallande; infall (till 3)
  Svensk ordbok