1. infallsvinkel

  infallsvinkel, vinkeln mellan en stråle (t.ex. ljus- eller ljudstråle) som faller på en yta och normalen till ytan vid infallspunkten.
 2. infallsvinkel

  in`fallsvinkel subst. ~n infallsvinklar ORDLED: in-falls--vinkl-ar
  Svensk ordbok
 3. Alexander George

  George, Alexander, 1920–2006, amerikansk statsvetare, tidigare professor i statsvetenskap vid Stanford University, USA.
 4. Torsten Eklund

  Eklund, Torsten, 1900–82, litteraturhistoriker, rektor vid Jakobsbergs folkhögskola 1948–65 samt filmcensor.
 5. Brewsters lag

  Brewsters lag inom optiken ger villkoren för att ljus skall bli fullständigt polariserat vid reflexion mot en yta.
 6. lyster

  lyster, glans, egenskap hos en yta på ett fast föremål att reflektera ljusstrålning.
 7. musiksociologi

  musiksociologi, deldisciplin inom både musikvetenskap och sociologi, som syftar till att belysa de relationskomplex som råder mellan musikverk, musikliv och samhälle.
 8. klimat

  klimat, de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, såsom medelvärden, standardavvikelser, högsta och lägsta uppmätta värden m.m.
 9. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 10. synvinkel

  sy`nvinkel subst. ~n synvinklar ORDLED: syn--vinkl-ar
  Svensk ordbok