1. infanteri

  infanteri, sedan 1600-talets början benämning på en armés till fots stridande förband, som regel huvudtruppslaget, numera vanligen transporterat i lättare pansarfordon eller lastbils-, eller terrängbilsburet.
 2. infanteri

  infanteri´ subst. ~et äv. ~t ORDLED: in-fant-eri-et
  Svensk ordbok
 3. infanteriet

  infanteriet, truppslag inom svenska armén med uppgift att utbilda infanteriförband för insatsorganisationen.
 4. infanterikanonvagn

  infanterikanonvagn, lätt svenskt stridsfordon med mycket god terrängframkomlighet.
 5. infanterist

  infanteris´t subst. ~en ~er ORDLED: in-fant-er-ist-en
  Svensk ordbok
 6. Östgöta infanteriregemente

  Östgöta infanteriregemente, från början av 1600-talet till 1791 namn på Första livgrenadjärregementet, som 1928 uppgick i Livgrenadjärregementet.
 7. Erich von Falkenhayn

  Falkenhayn, Erich von, 1861–1922, tysk militär, general 1915.
 8. Verdun

  Verdun, stad i Lorraine, regionen Grand Est, nordöstra Frankrike.

 9. markartilleri

  markartilleri består av fältartilleri och fästningsartilleri.
 10. couse

  couse, även vouge (franska) eller Kuse (tyska), medeltida stångvapen för infanteri.