1. infantil

  infantil (latin infantilis ’barnslig’, av infans ’(spätt) barn’, se vidare infant), barnslig, omogen; inom medicinen term som anger att en sjukdom huvudsakligen förekommer hos spädbarn, t.ex. infantil spasm.
 2. infantil

  infanti´l adj. ~t ORDLED: in-fant-il
  Svensk ordbok
 3. infantil autism

  infantil autism, autistiskt syndrom, se autism.
 4. infantil spasm

  infantil spasm, en form av epilepsi hos spädbarn som vanligen yttrar sig som serier av korta krampartade böjningar i armarna eller i att armarna ryckvis slås ut.
 5. könsbunden infantil agammaglobulinemi

  könsbunden infantil agammaglobulinemi, detsamma som kongenital agammaglobulinemi, Brutons typ.
 6. infantilism

  infantilism (bildning till infantil), tidigare använd benämning på allmänt hejdad kroppslig och själslig utveckling med varierande bakgrund.
 7. infantilisera

  infantilise´ra verb ~de ~t ORDLED: in-fant-il-is-er-ar SUBST.: infantiliserande, infantilisering
  Svensk ordbok
 8. infantilism

  infantilis´m subst. ~en ORDLED: in-fant-il-ism-en
  Svensk ordbok
 9. Kanners syndrom

  Kanners syndrom, detsamma som infantil autism (autistiskt syndrom).
 10. salamkramper

  salamkramper (efter den arabiska hälsningen salām ˙alaykum ’frid över dig’), en form av infantil spasm, där armarna långsamt förs uppåt–utåt liksom till en hälsning.