1. infoga

  in`foga verb ~de ~t ORDLED: in--fog-ar SUBST.: infogande, infogning
  Svensk ordbok
 2. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 3. allegori

  allegori, i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.
 4. skråväsen

  skråväsen, ett system för organisation i synnerhet av hantverk där yrkesutövarna är sammanslutna i föreningar, skrån, med särskilda privilegier.
 5. genterapi

  genterapi, genkirurgi, ingrepp i arvsmassan i syfte att reparera en skadad gen eller återställa normal funktion.
 6. Mykene

  Mykene (grekiska Mykēnai eller Mykēnē), arkeologisk fyndort 11 km norr om Argos, Grekland.
 7. fransk–tyska kriget

  fransk–tyska kriget, det krig som utkämpades 1870–71 mellan Frankrike å ena sidan och det av Preussen ledda Nordtyska förbundet samt Baden, Bayern, Hessen och Württemberg å andra sidan.
 8. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.
 9. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 10. Albert Camus

  Camus, Albert, född 7 november 1913, död 4 januari 1960, fransk författare, född i Algeriet, Nobelpristagare i litteratur 1957.