1. Inga Gill

  Gill, Inga, 1925–2000, skådespelerska.
 2. Inga

  Inga, kvinnonamn, kortform av olika fornsvenska namn på Ing(e)- samt vanlig kortform av Ingeborg och Ingrid.
 3. Ingarö

  Ingarö, f.d. församling i Värmdö kommun, Uppland (Stockholms län).
 4. Inga Tidblad

  Tidblad, Inga, 1901–75, skådespelerska.

 5. Inga Borg

  Borg, Inga, 1925–2017, författare och illustratör, dotter till Arne Borg.

 6. Inga-Britt Ahlenius

  Ahlenius, Inga-Britt, född Grigholm 1939, revisor och ämbetsman.
 7. Inga Lena Larsson

  Larsson, Inga Lena, 1907–87, författare.
 8. ingaevoner

  ingaevoner, inguaeoner, hos de romerska skriftställarna Plinius d.ä. och Tacitus samlingsbenämning på germanstammar i nuvarande nordvästra Tyskland.
 9. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 10. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.