1. Inga

  Inga, kvinnonamn, kortform av olika fornsvenska namn på Ing(e)- samt vanlig kortform av Ingeborg och Ingrid.
 2. Inga Gill

  Gill, Inga, 1925–2000, skådespelerska.
 3. Ingarö

  Ingarö, f.d. församling i Värmdö kommun, Uppland (Stockholms län).
 4. Inga Thorsson

  Thorsson, Inga, född Sjöbäck, 1915–94, politiker (socialdemokrat) och diplomat.
 5. Inga Tidblad

  Tidblad, Inga, 1901–75, skådespelerska.

 6. Inga-Britt Ahlenius

  Ahlenius, Inga-Britt, född Grigholm 1939, revisor och ämbetsman.
 7. Inga Lena Larsson

  Larsson, Inga Lena, 1907–87, författare.
 8. Ingafallen

  Ingafallen, vattenfall i Kongo (Kinshasa), i nedre delen av Kongofloden, med en fallhöjd på ca 300 m och en medelvattenföring på ca 40 000 m 3/s. Vattnet används för elproduktion, och man förfogar över en installerad effekt av 2 500 MW, men endast 20 % är satt i drift.
 9. Ingared

  Ingared, tätort i Alingsås kommun, Västergötland (Västra Götalands län), 10 km sydväst om Alingsås; 1 703 invånare (2016).

 10. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.