1. Ingarö

  Ingarö, f.d. församling i Värmdö kommun, Uppland (Stockholms län).
 2. Inga Borg

  Borg, Inga, 1925–2017, författare och illustratör, dotter till Arne Borg.

 3. Inga

  Inga, kvinnonamn, kortform av olika fornsvenska namn på Ing(e)- samt vanlig kortform av Ingeborg och Ingrid.
 4. Inga Thorsson

  Thorsson, Inga, född Sjöbäck, 1915–94, politiker (socialdemokrat) och diplomat.
 5. Inga Gill

  Gill, Inga, 1925–2000, skådespelerska.
 6. Ingatorp–Bellö

  Ingatorp–Bellö, församling i Linköpings stift, Eksjö kommun, Småland (Jönköpings län); 1 555 invånare (2011).

 7. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 8. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 9. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 10. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.