1. ingen

  ing`en pron. inget inga ORDLED: ing-en
  Svensk ordbok
 2. Jan Ingen-Housz

  Ingen-Housz, Jan, 1730–99, holländsk växtfysiolog, läkare i Breda från 1757.
 3. ingenmansland

  ingenmansland, latin terra nullius, territorium som inte ligger under någon stats suveränitet men är öppet för statligt förvärv i form av fredlig ockupation, t.ex. en ur havet uppstigande vulkanö utanför nationellt vatten.
 4. ingenjör

  ingenjör är en person som har högre teknisk utbildning (vid en teknisk högskola).
 5. Ingenjörsförbundet

  Ingenjörsförbundet, tidigare facklig organisation inom Saco för högskoleingenjörer och personer med likvärdig kompetens.
 6. ingenjörsgeofysik

  ingenjörsgeofysik, gren av tillämpad geofysik inriktad mot jord- och bergundersökningar i samband med anläggning av bl.a. dammar, kraftverk, hamnar och vägar samt vid undersökningar av markvibrationer, rasrisker i gruvor och bergkvaliteten i utrymmen avsedda för förvaring av t.ex. olja eller utbränt kärnbränsle.
 7. ingenjörsvetenskap

  ingenjörsvetenskap, vetenskapsområde som behandlar specifikt tekniska problem.
 8. ingenjörtrupperna

  ingenjörtrupperna, truppslag inom svenska armén som utbildar ingenjörförband för insatsorganisationen.
 9. ingenjörstrupper

  ingenjörstrupper, truppslag främst för förbindelsearbeten som bro-, färje- och vägbyggnad samt förstöringsarbeten som sprängning, blockering och minering.

 10. Ingenjörsvetenskapsakademien

  Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, samfund bildat 1919; initiativet togs av Axel F. Enström, som blev IVA:s förste VD.