1. Christofer Columbus

  Christofer Columbus var en italiensk sjöfarare som på en resa västerut över Atlanten kom till Amerika år 1492.

 2. urcell

  urcell är den första tänkbara typen av cell.

 3. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 4. dalripa

  dalripa, Lagopus lagopus, art i familjen hönsfåglar.
 5. schimpanser

  schimpanser, Pan, släkte människoapor i familjen hominider med två arter: schimpans ( Pan troglodytes) och dvärgschimpans (bonobo, Pan paniscus).
 6. dvärgschimpans

  dvärgschimpans, bonobo, Pan paniscus, art i familjen hominider.
 7. skulptur

  skulptur, bildhuggarkonst, plastik, bildkonstverk i tre dimensioner.
 8. klimatmodell

  klimatmodell, fysikaliskt baserad matematisk datormodell som beskriver klimatsystemet på jorden.

 9. glima

  glima, glíma, en fornnordisk form av brottning och Islands nationalidrott.
 10. Sahelanthropus tchadensis

  Sahelanthropus tchadensis, art i familjen hominider som levde kort efter människans och schimpansernas sista gemensamma förfader.