1. energi

  energi är förmågan hos ett föremål att utföra ett arbete i fysisk mening.

 2. ingenting

  ingenting [iŋ`- el. med två huvudtryck] pron. ORDLED: ing-en--ting
  Svensk ordbok
 3. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt är värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år.
 4. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 5. grekisk religion

  grekisk religion, den förhärskande religionen i den antika grekiska världen.
 6. digerdöden

  digerdöden härjade i mitten av 1300-talet.

 7. medborgarrättsrörelsen

  medborgarrättsrörelsen, Civil Rights Movement, benämning på de grupper och organisationer i USA som arbetar för likaberättigande för svarta sedan början av 1900-talet efter att segregationslagar införts i hela södern, sanktionerade genom Högsta domstolens ”åtskild men lika”-beslut 1896.

 8. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 9. öken

  öken är ett landområde där ingenting eller nästan ingenting växer.
 10. kemisk reaktion

  kemisk reaktion kallas det som händer när kemiska ämnen övergår till nya ämnen.