1. inhägnad

  inhägnad, område med skydd mot intrång, t.ex. genom hägnad eller annat stängsel.
 2. inhägnad

  in`hägnad subst. ~en ~er ORDLED: in--hägn-ad-en
  Svensk ordbok
 3. inhägnadsrörelsen

  inhägnadsrörelsen, förändring av markanvändningen inom engelskt jordbruk, se enclosure.
 4. inhägna

  in`hägna verb ~de ~t ORDLED: in--hägn-ar SUBST.: inhägnande
  Svensk ordbok
 5. klausur

  klausur, den i klosterregler föreskrivna avskildheten från omvärlden.
 6. lycka

  lycka, inhägnad mindre åker eller äng, enskilt ägd och nyttjad.
 7. täkt

  täkt, äldre benämning på inhägnad äga som används omväxlande till åker och vall.
 8. fragmoplast

  fragmoplast, detsamma som cellplatta.
 9. fragmosom

  fragmosom, membranblåsa i cellplatta.
 10. kohort

  kohort, kategori i det biologiska hierarkiska systemet använd på nivån antingen ovanför eller nedanför kategorin ordning.