1. ink

  ink subst. ~en ~ar ORDLED: ink-en
  Svensk ordbok
 2. inka

  inka var ett av de tre indianfolk i Mexico och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var aztekerna och maya).

 3. Inka Parei

  Parei, Inka, född 1967, tysk författare.
 4. inkorporering

  inkorporering (av inkorporera, av latin incorporo ’införliva’, ’infoga’, ’förkroppsliga’, till corpus ’kropp’), en grammatisk process som innebär att det som annars skulle ha uttryckts som ett självständigt led, t.ex. ett objekt, införlivas i ett annat ord i satsen, vanligen i verbet.
 5. inkomstbasbelopp

  inkomstbasbelopp, ett belopp som bl.a. används vid justering av intjänandetaket i det allmänna pensionssystemet.
 6. Inkonst

  Inkonst, kulturhus i Malmö, grundat 1998.
 7. inkrementell

  inkrementell sägs en företeelse vara som baserar sig på en stegvis ökning av något slag.
 8. inkorporering

  inkorporering (av inkorporera, av latin incorporo ’införliva’, ’infoga’, ’förkroppsliga’, till corpus ’kropp’), en kommuns fullständiga införlivande med en annan kommun.
 9. inkomsteffekt

  inkomsteffekt, inom nationalekonomin påverkan på efterfrågan som effekt av en prisförändring på en vara eller tjänst vid en viss inkomst.
 10. inkomstskatt

  inkomstskatt, skatt på en persons samtliga skattepliktiga intäkter.