1. inka

  inka var ett av de tre indianfolk i Mexico och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var aztekerna och maya).

 2. inka

  inka [iŋ´ka äv. iŋ`ka] subst. ~n ~s ORDLED: ink-an
  Svensk ordbok
 3. Inka Parei

  Parei, Inka, född 1967, tysk författare.
 4. Pachacuti Inka Yupanqui

  Pachacuti Inka Yupanqui, Pachacutec, död 1471, härskare över inkariket från 1438.

 5. inkassering

  inkassering, postal tjänst som infördes 1893 internationellt och 1909 inrikes i Sverige.
 6. inkasso

  inkasso, indrivning av fordran, inkassoverksamhet, ofta yrkesmässigt av särskilda inkassoföretag.
 7. inkakrona

  inkakrona, Calathea crocata, art i familjen strimbladsväxter.
 8. inkanäbbmöss

  inkanäbbmöss, inkapungnäbbmöss, Caenolestidae, den enda familjen i ordningen näbbmuspungdjur.
 9. inkapacitering

  inkapacitering, sätt att nedbringa brottsligheten genom att en individ fysiskt hindras från att begå brott genom t.ex. kirurgiska ingrepp eller elektronisk övervakning.
 10. inkaliljor

  inkaliljor, annat namn på växtsläktet alströmerior.