1. inkanäbbmöss

    inkanäbbmöss, inkapungnäbbmöss, Caenolestidae, den enda familjen i ordningen näbbmuspungdjur.
  2. inka

    inka var ett av de tre indianfolk i Mexico och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var aztekerna och maya).

  3. José Joaquín Olmedo

    Olmedo, José Joaquín, 1780–1847, ecuadoriansk författare och politiker.