1. inkarnation

  inkarnation, föreställningen att det gudomliga kan anta konkret kroppslig gestalt.
 2. inkarceration

  inkarceration, medicinsk term för inklämning.
 3. inkariket

  ink`ariket subst., best. f. ORDLED: inka--rik-et
  Svensk ordbok
 4. inkarnera

  inkarne´ra verb ~de ~t ORDLED: in-karn-er-ar SUBST.: inkarnerande; inkarnation
  Svensk ordbok
 5. inkarnation

  inkarnation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-karn-at-ion-en
  Svensk ordbok
 6. inka

  inka var ett av de tre indianfolk i Mexico och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var aztekerna och maya).

 7. Inka Parei

  Parei, Inka, född 1967, tysk författare.
 8. ink

  ink subst. ~en ~ar ORDLED: ink-en
  Svensk ordbok
 9. inka

  inka [iŋ´ka äv. iŋ`ka] subst. ~n ~s ORDLED: ink-an
  Svensk ordbok
 10. inkast

  in`kast subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: in--kast-et
  Svensk ordbok