1. inka

  inka, quechua-talande urfolk och förcolumbisk statsbildning i västra Sydamerika; ordet har även använts för dess härskare.

 2. maya

  maya var ett av de tre urbefolkningarna i Mexico och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var aztekerna och inka).

 3. azteker

  azteker var ett av de tre indianfolk i Mexico och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var maya och inka).
 4. Amerikas urbefolkning

  Amerikas urbefolkning kallas de människor som bodde i Amerika innan européerna kom dit i slutet av 1400-talet.

 5. indianer

  indianer är ett äldre namn på Amerikas urbefolkning.

 6. indianska religioner

  indianska religioner, religionsformer som har skiftat starkt över hela den amerikanska kontinenten, se amerikanska religioner.
 7. Machu Picchu

  Machu Picchu, ruinstad ca 70 km nordväst om Cuzco, Peru, uppförd i inkariket omkring 1450.
 8. skrift

  skrift, ett konventionellt system för kommunikation genom på föremål gjorda tecken, så utformat att texter i princip entydigt kan överföras till tal.
 9. Pachacuti Inka Yupanqui

  Pachacuti Inka Yupanqui, Pachacutec, död 1471, härskare över inkariket från 1438.

 10. conquistadorer

  conquistadorer är ett ord för spanska äventyrare som erövrade delar av Amerika på 1500-talet.