1. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 2. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 3. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 4. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 5. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 6. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 7. Marshallplanen

  Marshallplanen, amerikanskt återuppbyggnadsprogram offentliggjort av USA:s utrikesminister George C. Marshall i juni 1947.
 8. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 9. kognitiv psykologi

  kognitiv psykologi, den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information.
 10. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.