1. inkorporering

  inkorporering (av inkorporera, av latin incorporo ’införliva’, ’infoga’, ’förkroppsliga’, till corpus ’kropp’), en grammatisk process som innebär att det som annars skulle ha uttryckts som ett självständigt led, t.ex. ett objekt, införlivas i ett annat ord i satsen, vanligen i verbet.
 2. inkorporering

  inkorporering (av inkorporera, av latin incorporo ’införliva’, ’infoga’, ’förkroppsliga’, till corpus ’kropp’), en kommuns fullständiga införlivande med en annan kommun.
 3. inkorporerande språk

  inkorporerande språk, enligt traditionell språktypologi språk i vars grammatik inkorporering spelar en framträdande roll.
 4. inkorrekt

  inkorrekt [in´- el. -ek´t] adj., neutr. ~ ORDLED: in-kor-rekt
  Svensk ordbok
 5. inkorporera

  in`korporera verb ~de ~t ORDLED: in-korp-or-er-ar SUBST.: inkorporerande, inkorporering; inkorporation
  Svensk ordbok
 6. inka

  inka var ett av de tre indianfolk i Mexico och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var aztekerna och maya).

 7. Inka Parei

  Parei, Inka, född 1967, tysk författare.
 8. ink

  ink subst. ~en ~ar ORDLED: ink-en
  Svensk ordbok
 9. inka

  inka [iŋ´ka äv. iŋ`ka] subst. ~n ~s ORDLED: ink-an
  Svensk ordbok
 10. inkast

  in`kast subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: in--kast-et
  Svensk ordbok