1. inkvartering

  in`kvartering subst. ~en ~ar ORDLED: in--kvart-er-ing-en
  Svensk ordbok
 2. kvartermästare

  kvartermästare, på 1500-talet chef för ett kvarter (egentligen fjärdedel) av en fana eller fänika; från 1600-talet officer med uppgift att förbereda ett förbands inkvartering och försörjning.
 3. guide

  guide, tryckt färdbeskrivning med information om sevärdheter, inkvartering och matställen.
 4. Kunglig Majestäts nådiga tågordning

  Kunglig Majestäts nådiga tågordning, skämtsam benämning på den omständliga behandlingen av ärenden inom statsförvaltningen (använt särskilt före införandet av nuvarande regeringsform [1974]).
 5. civilförsvarslagen

  civilförsvarslagen reglerade civilförsvarets verksamhet och organisation.
 6. Tora Dahl

  Dahl, Tora, 1886–1982, författare; dotter till Theodor Dahl, sondotter till F.G.A. Dahl.
 7. försvarsmedicin

  försvarsmedicin, hälsoskydd, hälso- och sjukvård under ekonomisk eller väpnad konflikt.
 8. Magnus Stenbock

  Stenbock, Magnus, född troligen 12 maj 1663, död 23 februari 1717, greve, militär, fältmarskalk 1713; jämför släktartikel Stenbock.
 9. nödbostad

  nödbostad, provisorisk bostad som av en myndighet eller organisation ställs till flyktingars, nödlidandes, arbetsoförmögnas eller tillfälligt hemlösas förfogande, t.ex. under krig eller efter större bränder eller naturkatastrofer.

 10. kantonering

  kantonering, i äldre tid en form av militär inkvartering, vid vilken truppen gavs samlad förläggning ”under tak” i befintliga gårdar medan hästarna uppstallades i lador och uthus.