1. inkvartering

  in`kvartering subst. ~en ~ar ORDLED: in--kvart-er-ing-en
  Svensk ordbok
 2. Magnus Stenbock

  Stenbock, Magnus, född troligen 12 maj 1663, död 23 februari 1717, greve, militär, fältmarskalk 1713; jämför släktartikel Stenbock.
 3. guide

  guide, tryckt färdbeskrivning med information om sevärdheter, inkvartering och matställen.
 4. Tora Dahl

  Dahl, Tora, 1886–1982, författare; dotter till Theodor Dahl, sondotter till F.G.A. Dahl.
 5. paketresa

  paketresa, resa omfattande transport och inkvartering, eller någon av dessa tjänster i kombination med ytterligare en turisttjänst.
 6. fabrikslagar

  fabrikslagar, Factory Acts, lagar stiftade i Storbritannien under 1800-talet för att skapa bättre arbetsförhållanden inom det fabrikssystem som den industriella revolutionen framtvingat.
 7. nödbostad

  nödbostad, provisorisk bostad som av en myndighet eller organisation ställs till flyktingars, nödlidandes, arbetsoförmögnas eller tillfälligt hemlösas förfogande, t.ex. under krig eller efter större bränder eller naturkatastrofer.

 8. kvartermästare

  kvartermästare, på 1500-talet chef för ett kvarter (egentligen fjärdedel) av en fana eller fänika; från 1600-talet officer med uppgift att förbereda ett förbands inkvartering och försörjning.
 9. kantonering

  kantonering, i äldre tid en form av militär inkvartering, vid vilken truppen gavs samlad förläggning ”under tak” i befintliga gårdar medan hästarna uppstallades i lador och uthus.
 10. Kunglig Majestäts nådiga tågordning

  Kunglig Majestäts nådiga tågordning, skämtsam benämning på den omständliga behandlingen av ärenden inom statsförvaltningen (använt särskilt före införandet av nuvarande regeringsform [1974]).