1. inlägg

  in`lägg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: in--lägg-et
  Svensk ordbok
 2. inläggning

  inläggning, sammanfattande benämning på tekniker inom konsthantverket för att dekorera en yta genom att i den lägga in mindre bitar av olikfärgat eller olikartat material.
 3. inläggssöm

  inläggssöm, detsamma som intarsiasöm.
 4. inlägga

  in`lägga verb inlade inlagt, pres. inlägger ORDLED: in--lägg-er SUBST.: inläggande
  Svensk ordbok
 5. inläggning

  in`läggning subst. ~en ~ar ORDLED: in--lägg-ning-en
  Svensk ordbok
 6. naturfilm

  naturfilm, dokumentärfilm med naturen i en huvudroll.
 7. dokumentärfilm

  dokumentärfilm är en film som försöker beskriva verkligheten som den är utan att hitta på.
 8. Stefan Jarl

  Jarl, Stefan, född 1941, filmregissör.

 9. ledarstick

  ledarstick, kort inlägg på ledarsidan i en tidning, vanligen placerat långt ned på sidan, ofta med en ironisk eller snärtigt polemisk poäng.
 10. Hannes Alfvén

  Alfvén, Hannes, född 30 maj 1908, död 2 april 1995, fysiker, professor vid Tekniska högskolan i Stockholm i teoretisk elektroteknik med mätteknik 1940–45, i elektronik 1946–63 och i plasmafysik 1963–73, 1968–89 verksam halva året vid University of California, Nobelpristagare i fysik 1970; brorson till Hugo Alfvén och far till Inger Alfvén.