1. minne

  minne, det som möjliggör lagring av information från ett tillfälle till ett annat.
 2. bildskärm

  bildskärm, datorskärm, TV-skärm, monitor, engelska display, arbetsredskap för elektronisk presentation av bearbetad information från dator, datorsystem eller TV-mottagare, men också för kontroll av inmatade uppgifter eller text från t.ex. ett tangentbord.
 3. räknedosa

  räknedosa, miniräknare, fickräknare, kalkylator, digital apparat för beräkning.

 4. artificiell intelligens

  artificiell intelligens, AI, dels intelligens som tillskrivs ett datorsystem, dels ett forskningsområde inriktat mot konstruktion av datorsystem som uppvisar intelligent beteende.

 5. skript

  skript, i databehandlingssammanhang ett program i ett skriptspråk.
 6. Joan Fontcuberta

  Fontcuberta, Joan, född 1955, spansk fotograf och konceptkonstnär.
 7. minne

  minn`e subst. ~t ~n ORDLED: minn-et
  Svensk ordbok