1. inmundiga

  in`mundiga verb ~de ~t ORDLED: in--mund-ig-ar SUBST.: inmundigande
  Svensk ordbok
 2. frukost

  frukost, morgonmål.
 3. helan och halvan

  helan och halvan, första och andra snapsen vid en måltid, fick sitt namn på 1700-talet, då det var vanligt att männen vid inmundigande av brännvinsbordet tog två supar, varvid glaset första gången fylldes till brädden, andra gången till hälften.
 4. Plura Jonsson

  Jonsson, Per (Plura), född 1951, musiker, kompositör, författare och TV-personlighet.

 5. alkemi

  alkemi, en på filosofisk spekulation, magi och mysticism grundad lära om materien, där tron på möjligheten att omvandla oädla metaller till guld och silver intar en framträdande plats.
 6. förtära

  förtä´ra verb förtärde förtärt, pres. förtär ORDLED: för-tär-de SUBST.: förtärande, förtäring (till 1)
  Svensk ordbok
 7. inta

  in`ta äv. in`taga verb intog intagit intagen intagna, pres. intar äv. intager ORDLED: in--tag-it SUBST.: intagande, intagning
  Svensk ordbok