1. innan

  2inn`an konj. ORDLED: inn-an
  Svensk ordbok
 2. innan

  3inn`an prep. ORDLED: inn-an
  Svensk ordbok
 3. innan

  1inn`an adv. ORDLED: inn-an
  Svensk ordbok
 4. innanhav

  innanhav är en del av ett hav eller en ocean som ligger nära kusten eller öar.
 5. innanlår

  innanlår, styckningsdel av nötkött, se styckningsschema.
 6. innanmat

  innanmat, detsamma som inälvsmat.
 7. innanför

  1inn`anför prep. ORDLED: inn-an--för
  Svensk ordbok
 8. innantill

  inn`antill adv. ORDLED: inn-an--till
  Svensk ordbok
 9. innanmäte

  inn`anmäte subst. ~t ~n ORDLED: inn-an--mät-et
  Svensk ordbok
 10. innanhav

  inn`anhav subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: inn-an--hav-et
  Svensk ordbok