1. inne

  2inn`e adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. inne

  1inn`e adv.
  Svensk ordbok
 3. inner form

  inner form (engelska), litteraturvetenskaplig term, se form (Form inom litteraturen).
 4. Inner Wheel

  Inner Wheel, International Inner Wheel, internationell organisation med anknytning till Rotary.
 5. innehavarpapper

  innehavarpapper, värdepapper som ger en person rätt att enbart på grund av sitt innehav av papperet kräva att utfärdaren, gäldenären, utför en viss prestation.
 6. inneslutning

  inneslutning, term inom geologin. Inneslutningar kallas dels mikroskopiska gas- eller vätskebubblor i kristaller men även främmande kristaller, dels fragment av äldre bergarter i en magmatisk bergart, dels också insekter och barr m.m. som fastnat i kåda som fossiliserats, dvs. bärnsten.
 7. innesäljare

  innesäljare, person som med hjälp av telefon på det säljande företaget utför säljarbete och därmed kompletterar säljare ute på fältet.
 8. innerblomfjäll

  innerblomfjäll, inre blomfjäll , övre inneragn, inneragn, det fjäll som hos varje blomma i gräsens småax sitter ovanför ytterblomfjället och fästat in mot småaxets huvudaxel.
 9. innehållsobjekt

  innehållsobjekt, objekt vars huvudord betecknar en handling som redan anges med det överordnade, intransitiva, verbet: leka lekar, leva ett intressant liv.
 10. innerkorn

  innerkorn, de mindre inre fröna i axen hos gräsarter med ax i vippa, t.ex. havre.