1. innehållsvaliditet

  innehållsvaliditet, den tillförlitlighet med vilken ett mätinstrument representerar innehållet eller funktionerna inom det område mätningen avser.
 2. innehållsanalys

  innehållsanalys, metod som används i samhällsvetenskaplig forskning för att ge en systematisk och kvantitativ beskrivning av innehållet i texter av olika slag (böcker, tidskrifter, tidningar).
 3. en

  en är en barrväxt som växer antingen som en buske eller som ett träd.

 4. innehåll

  innehåll, inom dikt och bildkonst ett begrepp som korresponderar med begreppet form.
 5. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 6. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 7. innehåll

  inn`ehåll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: inne--håll-et
  Svensk ordbok
 8. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 9. konservatism

  konservatism, samhällsåskådning som karakteriseras av respekt för det hävdvunna och strävan att bevara, eller förändra för att bevara.
 10. källkritik

  källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer allmänt, exempelvis av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom inom journalistiken.