1. innehålla

  inn`ehålla verb innehöll innehållit innehållen innehållna, pres. innehåller ORDLED: inne--håll-er SUBST.: innehållande (till 3), innehållning (till 3)
  Svensk ordbok
 2. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 3. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 4. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 5. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 6. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 7. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 8. källkritik

  källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer allmänt, exempelvis av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom inom journalistiken.

 9. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 10. stärkelse

  stärkelse, (C 6H 10O 5) n, polysackarid uppbyggd av en blandning av grenade och ogrenade kedjor av upp till flera tusen enheter glukos; jämte cellulosa det kolhydrat som förekommer i störst mängd i naturen.