1. trådglas

  trådglas, säkerhetsglas med inneslutna metalltrådar, se armerat glas.
 2. friformsframställning

  friformsframställning, FFF, datorbaserad teknologi för tillverkning av solida objekt direkt från en tredimensionell digital modell.
 3. jaspis

  jaspis, intensivt men oftast ojämnt färgad mikrokristallin till kryptokristallin kvarts ( kalcedon).
 4. munorgel

  munorgel, fritungeinstrument från Östasien, bestående av ett knippe pipor, nedstuckna i en sorts vindkapsel med anblåspip.
 5. dräktighet

  dräktighet, inom sjöfarten mått på ett fartygs inneslutna volym mätt enligt en vedertagen konvention.
 6. bruttoregisterton

  bruttoregisterton, brt , volymmått som anger ett fartygs inneslutna utrymmen enligt en vedertagen konvention, se skeppsmätning.
 7. bruttotonnage

  bruttotonnage, bruttodräktighet , den totala inneslutna volymen hos ett fartyg beräknat på ett internationellt vedertaget sätt, se skeppsmätning.
 8. blåkvarts

  blåkvarts, vanligen ogenomskinlig, blåaktigt färgad kvarts som uppträder i granit.
 9. nebulosa

  nebulosa är ett gasmoln eller ett moln av gas och stoft.
 10. lunga

  lunga, pulmo, pluralis pulmones, från kroppsytan inbuktande andningsorgan i vilka andningsmedium (vanligen luft) transporteras tidalt, dvs. först in, sedan ut i motsatt riktning.