1. parlamentarism

  parlamentarism, styrelse genom en regering som stöds eller åtminstone tolereras av parlamentet (folkrepresentationen).

 2. innevarande

  inn`evarande adj., ingen böjning ORDLED: inne--var-ande
  Svensk ordbok
 3. åttafaldiga vägen

  åttafaldiga vägen, en av ”de fyra ädla sanningarna” enligt den s.k. Benarespredikan, som buddha Shakyamuni ska ha hållit kort efter sin upplysning.
 4. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 5. arhat

  arhat, inom hinayanabuddhismen titel på den som gått den ”åttafaldiga vägen” och nått målet att inte mera återfödas och som når nirvana vid den innevarande existensens slut.
 6. antroposofi

  antroposofi, livs- och världsåskådning grundlagd av den österrikiske naturvetaren, filosofen och Goetheforskaren Rudolf Steiner.
 7. hegelianism

  hegelianism, sammanfattande benämning på de olika riktningar som tar sin utgångspunkt i Hegels filosofi.
 8. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 9. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 10. martyrologium

  martyrologium, utförlig kalender med korta notiser om innevarande datums viktigare martyrer och andra helgon (med uppgift om var och hur de dog, förflyttning av reliker etc.).