1. inregistreringskontrakt

    inregistreringskontrakt, inom värdepappershandeln kontrakt mellan börsen och ett aktiebolag som vill få sina aktier noterade.
  2. lit de justice

    lit de justice , ursprungligen den franske kungens tron i parlamentet i Paris, senare benämning på den ceremoni varvid kungen inför parlamentet föredrog en förordning för inregistrering (jämför parlament).
  3. inregistrera

    in`registrera verb ~de ~t ORDLED: in--reg-istr-er-ar SUBST.: inregistrerande, inregistrering
    Svensk ordbok