1. inresa

  in`resa subst. ~n inresor ORDLED: in--res-an
  Svensk ordbok
 2. inresekontroll

  inresekontroll, term i utlänningslagstiftningen: bevakning och kontroll i samband med utlännings inresa till landet, utförd i första hand av polismyndighet.
 3. visum

  visum, officiell påskrift i pass eller annan handling om rätt till inresa och kortare vistelse i land som kräver visering för vissa länders medborgare.
 4. transitvisering

  transitvisering, form av visum som kan beviljas utlänning som är skyldig att inneha visering för inresa i en stat, om han måste passera denna stat för att besöka en tredje stat.
 5. passfrihet

  passfrihet, frihet att resa mellan länder utan pass.
 6. Hötorget

  Hötorget, torg på Norrmalm i Stockholm, ursprungligen marknadsplats för inresande bönder.
 7. reglerad invandring

  reglerad invandring, genom statliga bestämmelser styrd immigration.
 8. utlänningslagen

  utlänningslagen redovisar villkoren för att en utlänning ska få resa in i samt vistas och arbeta i Sverige.
 9. visering

  visering, utfärdande av bevis i utländsk medborgares pass eller annan handling om rätt till inresa och viss kortare tids vistelse i det land vederbörande begärt visum till.
 10. avvisning

  avvisning, inom utlänningslagstiftningen myndighets beslut som innebär att en person som bland annat saknar det pass eller uppehållstillstånd som krävs för inresa eller vistelse i Sverige ska avlägsnas ur landet.