1. insättarskydd

  insättarskydd, lagstadgat garantisystem, se insättningsgaranti.
 2. insättningsgaranti

  insättningsgaranti, insättarskydd, statlig insättningsgaranti, lagstadgat garantisystem som innebär ett av staten garanterat skydd för kundernas insättningar i bl.a. banker i händelse av att banken skulle gå i konkurs.
 3. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.
 4. finanskris

  finanskris, allvarlig rubbning i den finansiella marknadens funktion att tillgodose likviditetsbehov och omfördela risker i ekonomin.

 5. insätta

  in`sätta verb insatte insatt, pres. insätter ORDLED: in--sätt-er SUBST.: insättande, insättning (till 3); insats (till 1)
  Svensk ordbok
 6. insättning

  in`sättning subst. ~en ~ar ORDLED: in--sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 7. investiturstriden

  investiturstriden, konflikt mellan påve och kejsare om kyrkliga ämbetstillsättningar.
 8. stroke

  stroke, slaganfall, sammanfattande benämning på en grupp av vanligen akut insättande sjukdomar som beror på förändringar i blodkärlen i respektive till hjärnan, ibland också på förändringar i hjärtat.
 9. sars

  sars, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome (engelska), svår akut respiratorisk sjukdom, form av smittsam infektiös lunginflammation.

 10. -plegi

  -plegi, efterled som förekommer i medicinska benämningar på snabbt insättande förlamning.