1. insätta

  in`sätta verb insatte insatt, pres. insätter ORDLED: in--sätt-er SUBST.: insättande, insättning (till 3); insats (till 1)
  Svensk ordbok
 2. livräddningsbåt

  livräddningsbåt, räddningsbåt som insätts vid sjönöd men i motsats till livbåt är stationerad i land.
 3. installation

  installation, inmontering av t.ex. el- eller VVS-teknisk apparatur; även benämning på inmonterad apparatur.
 4. -plegi

  -plegi, efterled som förekommer i medicinska benämningar på snabbt insättande förlamning.
 5. zolpidem

  zolpidem , sömnmedel med snabbt insättande effekt.
 6. insertion

  insertion, odontologisk term för insättande av tandprotes i munhålan.
 7. akut buk

  akut buk, läkarens benämning på tillstånd med akut insättande buksmärta där diagnosen ännu inte fastställts.
 8. protesinfektion

  protesinfektion, infektion efter insättande av en protes, t.ex. i höft eller knä, oftast orsakad av stafylokocker.
 9. installation

  installation, högtidlig akt genom vilken vissa ämbetsmän och kyrkliga tjänsteinnehavare insätts i sina ämbeten.
 10. genbibliotek

  genbibliotek används för att identifiera och isolera gener från en organisms arvsmassa.