1. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.
 2. finanskris

  finanskris, allvarlig rubbning i den finansiella marknadens funktion att tillgodose likviditetsbehov och omfördela risker i ekonomin.

 3. stroke

  stroke, slaganfall, sammanfattande benämning på en grupp av vanligen akut insättande sjukdomar som beror på förändringar i blodkärlen i respektive till hjärnan, ibland också på förändringar i hjärtat.
 4. sars

  sars, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome (engelska), svår akut respiratorisk sjukdom, form av smittsam infektiös lunginflammation.

 5. -plegi

  -plegi, efterled som förekommer i medicinska benämningar på snabbt insättande förlamning.
 6. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 7. investiturstriden

  investiturstriden, konflikt mellan påve och kejsare om kyrkliga ämbetstillsättningar.
 8. Kongokrisen

  Kongokrisen, den politiska konflikten i Kongo (Kinshasa) i samband med och åren efter det att landet blev självständigt.

 9. ibuprofen

  ibuprofen, smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande läkemedel, tillhörande gruppen NSAID (non-steroidal antiinflammatory drugs).
 10. anoxi

  anoxi, syrebrist i vävnader eller organ.