1. insamling

  in`samling subst. ~en ~ar ORDLED: in--saml-ing-en
  Svensk ordbok
 2. insamlingsskiva

  insamlingsskiva, ackretionsskiva , den symmetriska skiva där materia samlas innan den faller vidare in mot en planet, en stjärna eller ett svart hål.
 3. nyhetsförmedling

  nyhetsförmedling, insamling, värdering, bearbetning och distribution av nyheter genom något medium.
 4. IoD

  IoD, förkortning för information och dokumentation, insamling, indexering, lagring, återfinnande och tillhandahållande av dokumentbunden information.
 5. motilón

  motilón , barí, ett chibchatalande indianfolk på gränsen mellan Colombia och Venezuela; antal: ca 3 000.
 6. BDI

  BDI, förkortning för bibliotek, dokumentation och information.
 7. tarm

  tarm, tarmkanal, hos djur hela matspjälkningskanalen från mun till analöppning, om sådan finns.
 8. reporter

  reporter, journalist som huvudsakligen arbetar med insamling av nyheter.
 9. case study

  case study, insamling av tillgänglig information angående ett enskilt fenomen; termen används framför allt inom medicin och samhällsvetenskap, se fallstudie.
 10. Ila

  Ila, stad i sydvästra Nigeria; 40 300 invånare (2010).