1. insamlingsskiva

  insamlingsskiva, ackretionsskiva , den symmetriska skiva där materia samlas innan den faller vidare in mot en planet, en stjärna eller ett svart hål.
 2. insamling

  in`samling subst. ~en ~ar ORDLED: in--saml-ing-en
  Svensk ordbok
 3. Carl Aurivillius

  Aurivillius, Carl, 1854–99, marinzoolog, docent i Uppsala 1883; jämför släktartikel Aurivillius.
 4. motilón

  motilón , barí, ett chibchatalande indianfolk på gränsen mellan Colombia och Venezuela; antal: ca 3 000.
 5. BDI

  BDI, förkortning för bibliotek, dokumentation och information.
 6. nyhetsförmedling

  nyhetsförmedling, insamling, värdering, bearbetning och distribution av nyheter genom något medium.
 7. IoD

  IoD, förkortning för information och dokumentation, insamling, indexering, lagring, återfinnande och tillhandahållande av dokumentbunden information.
 8. tarm

  tarm, tarmkanal, hos djur hela matspjälkningskanalen från mun till analöppning, om sådan finns.
 9. Ila

  Ila, stad i sydvästra Nigeria; 40 300 invånare (2010).
 10. anonym

  anonym betyder egentligen ’utan namn’.