1. insats

  insats, kapitalbelopp som lämnats av medlem i ekonomisk förening.
 2. insats

  in`sats subst. ~en ~er ORDLED: in--sats-en
  Svensk ordbok
 3. Insats & Försvar

  Insats & Försvar, informationstidskrift från Försvarsmakten, nedlagd 2009.
 4. insatsledning

  insatsledning, samlingsnamn för de delar av det militära högkvarteret (HKV) som leder militära insatser.
 5. insatsvara

  insatsvara, producerad vara som används i produktion av andra varor (t.ex. halvfabrikat).
 6. insatskemikalie

  insatskemikalie, se hjälpkemikalie.
 7. insatslägenhet

  in`satslägenhet subst. ~en ~er ORDLED: in-sats--läg-en-het-en
  Svensk ordbok
 8. Nationella insatsstyrkan

  Nationella insatsstyrkan, NI, polisstyrka vid Rikskriminalpolisen.
 9. marin insatsstyrka

  marin insatsstyrka, tillfälligt sammansatt militär marinstyrka för insatser i maritima områden.
 10. Operativa insatsledningen

  Operativa insatsledningen, OPIL, tidigare begrepp inom Försvarsmakten, ersatt av insatsledningen.