1. inse

  in`se verb insåg ~tt, pres. ~r ORDLED: in--ser SUBST.: insikt
  Svensk ordbok
 2. insekter

  insekter är leddjur med sex ben. Kroppen är indelad i huvud, mellankropp och bakkropp.
 3. insektsmögel

  insektsmögel, arter inom ordningen Entomophthorales i svampdivisionen Zygomycota.
 4. insexskruv

  insexskruv, maskinskruv med ofta cylindriskt huvud och sexkanthål.
 5. insektsblånad

  insektsblånad, blå- eller gråaktig missfärgning av trä orsakad av svampar (släktet Ophiostoma och andra) vilkas sporer sprids med insekter, särskilt barkborrar.
 6. insertion

  insertion, anatomisk term för infästning av en muskelsena i skelettet, insertio tendinis, senans fäste.
 7. insertion

  insertion, odontologisk term för insättande av tandprotes i munhålan.
 8. insekticider

  insekticider, insektsdödande kemiska ämnen, medel för bekämpning av insekter.
 9. insektsätare

  insektsätare, insektivor, varje organism som äter insekter.
 10. insegel

  insegel (fornsv. insighel ( insighle), av insighla, av medeltidslat. insigillo ’försegla’, av in- och sigill), ett ålderdomligt uttryck (t.ex. förekommande i Bibeln) för ett si­gill­tryck, som har till uppgift att hålla ett dokument obrutet respektive att stadfästa en officiell handling.