1. insekter

  insekter, Hexapoda, överklass i stammen leddjur.

 2. insemination

  insemination, metod att på annat sätt än genom samlag eller parning införa spermier i slidan eller livmodern för att åstadkomma befruktning.

 3. insektsätande växter

  insektsätande växter är växter som fångar och äter insekter och andra smådjur.
 4. insektsstick

  insektsstick, stick av främst gaddsteklar (bl.a. getingar, humlor, bin och ettermyror), som använder sitt till giftgadd omvandlade äggläggningsrör som försvarsvapen, och myggor (stickmyggor, knott och svidknott), som suger blod med till sugsnabel omvandlade mundelar.
 5. insertion

  insertion, inom genetiken term för kromosomrubbning som innebär att ett kromosomsegment flyttas från sin normala position och skjuts in på felaktig plats i samma eller i en annan kromosom.
 6. insekticider

  insekticider, insektsdödande kemiska ämnen, medel för bekämpning av insekter.
 7. inselberg

  inselberg (ty., ’öberg’, ’ensamstående berg’), isolerat berg på slättytor, vanligast förekommande inom de torra till halvtorra tropikerna.

 8. insektspollination

  insektspollination, entomogami , entomofili, pollination med hjälp av insekter.
 9. inse

  in`se verb insåg ~tt, pres. ~r ORDLED: in--ser SUBST.: insikt
  Svensk ordbok
 10. insertion

  insertion, odontologisk term för insättande av tandprotes i munhålan.