1. insekt

  in`sekt subst. ~en ~er ORDLED: in-sekt-en
  Svensk ordbok
 2. insekter

  insekter är leddjur med sex ben. Kroppen är indelad i huvud, mellankropp och bakkropp.
 3. insektspollination

  insektspollination, entomogami , entomofili, pollination med hjälp av insekter.
 4. insektivor

  insektivor, organism som äter insekter, se insektsätare och insektsätande växter.
 5. insektsätare

  insektsätare, insektivor, varje organism som äter insekter.
 6. insektsnät

  insektsnät, textilt finmaskigt nät som används som skydd mot insekter.
 7. insektsangrepp

  insektsangrepp, gnag eller annan inverkan av insekter på levande eller dött material.
 8. insektsblånad

  insektsblånad, blå- eller gråaktig missfärgning av trä orsakad av svampar (släktet Ophiostoma och andra) vilkas sporer sprids med insekter, särskilt barkborrar.
 9. insektsmögel

  insektsmögel, arter inom ordningen Entomophthorales i svampdivisionen Zygomycota.
 10. insekticider

  insekticider, insektsdödande kemiska ämnen, medel för bekämpning av insekter.