1. insektsätande växter

  insektsätande växter, insektivorer, köttätande växter, gemensam benämning på de ca 500 arter fröväxter ur flera familjer jorden runt vilka får ett tillskott av kväve och fosfor genom att fånga insekter och andra smådjur och enzymatiskt eller med hjälp av bakterier upplösa djurkropparna.
 2. insekter

  insekter, Hexapoda, överklass i stammen leddjur.
 3. insektsstick

  insektsstick, stick av främst gaddsteklar (bl.a. getingar, humlor, bin och ettermyror), som använder sitt till giftgadd omvandlade äggläggningsrör som försvarsvapen, och myggor (stickmyggor, knott och svidknott), som suger blod med till sugsnabel omvandlade mundelar.
 4. insektspollination

  insektspollination, entomogami , entomofili, pollination med hjälp av insekter.
 5. insektsätare

  insektsätare, Insectivora, ordning däggdjur med sex familjer och totalt ca 390 arter.
 6. ekosystemtjänster

  ekosystemtjänster är produkter och tjänster som organismer i naturen erbjuder och som vi människor använder. 

 7. sociala insekter

  sociala insekter, i vidsträckt mening alla insekter där kontakten mellan fullbildade artfränder inte enbart inskränker sig till parning.
 8. fladdermöss

  fladdermöss är något så ovanligt som däggdjur som kan flyga.
 9. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
 10. blodomlopp

  blodomlopp, cirkulationssystem hos människa och djur för transport av blod.