1. insemination

  insemination, metod att på annat sätt än genom samlag eller parning införa spermier i slidan eller livmodern för att åstadkomma befruktning.
 2. insemination

  insemination [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-sem-in-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. artificiell insemination

  artificiell insemination, AI, konstgjord spermaöverföring, vilket utförs på både människor och djur.
 4. AI

  AI, förkortning för artificiell insemination.
 5. spermatäkt

  spermatäkt, att samla upp sperma från husdjur.
 6. brunst

  brunst, däggdjurens parningsdrift.
 7. AIH

  AIH, artificial insemination with husband semen, konstgjord befruktning med sperma från maken; se artificiell insemination.
 8. AID

  AID, artificial insemination with donor semen, konstgjord befruktning med sperma från annan än maken; se artificiell insemination.
 9. embryoöverföring

  embryoöverföring, embryotransfer , E.T., inom bl.a. husdjursskötseln benämning på en fortplantningsteknik som innebär att befruktade ägg från livmodern hos ett hondjur (donator) överförs till livmodern hos ett annat hondjur (recipient, fostermoder), vilket föder fram avkomman.
 10. payett

  payett, tunt plaströr för förvaring av sperma vid insemination av djur.