1. insertion

  insertion, anatomisk term för infästning av en muskelsena i skelettet, insertio tendinis, senans fäste.
 2. insertion

  insertion, odontologisk term för insättande av tandprotes i munhålan.
 3. insertion

  insertion, inom genetiken term för kromosomrubbning som innebär att ett kromosomsegment flyttas från sin normala position och skjuts in på felaktig plats i samma eller i en annan kromosom.
 4. INS

  INS, Inertial Navigation System , system för tröghetsnavigering.
 5. inse

  in`se verb insåg ~tt, pres. ~r ORDLED: in--ser SUBST.: insikt
  Svensk ordbok
 6. grafostatik

  grafostatik, läran om hur mekaniska konstruktioners statiska jämvikt kan beskrivas grafiskt.
 7. Ivanka Trump

  Trump, Ivanka, född 1981, amerikansk företagsledare, författare, före detta modell och sedan 2017 politisk rådgivare till fadern Donald Trump.

 8. Konrad Henlein

  Henlein, Konrad, 1898–1945, sudettysk politiker.
 9. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 10. entropi

  entropi, mått på ett systems värme (mängd värmeenergi) per grad Kelvin som är tillgänglig för arbete (termodynamisk definition) samt mått på graden av molekylär oordning, slumpmässighet, hos ett system (statistik definition).