1. INS

  INS, Inertial Navigation System , system för tröghetsnavigering.
 2. inse

  in`se verb insåg ~tt, pres. ~r ORDLED: in--ser SUBST.: insikt
  Svensk ordbok
 3. grafostatik

  grafostatik, läran om hur mekaniska konstruktioners statiska jämvikt kan beskrivas grafiskt.
 4. Ivanka Trump

  Trump, Ivanka, född 1981, amerikansk företagsledare, författare, före detta modell och sedan 2017 politisk rådgivare till fadern Donald Trump.

 5. naturlig lag

  naturlig lag, etisk norm vars giltighet i princip kan inses av alla människor oberoende av religiös tro; jämför etik (Moral och religion respektive
 6. Konrad Henlein

  Henlein, Konrad, 1898–1945, sudettysk politiker.
 7. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 8. entropi

  entropi, mått på ett systems värme (mängd värmeenergi) per grad Kelvin som är tillgänglig för arbete (termodynamisk definition) samt mått på graden av molekylär oordning, slumpmässighet, hos ett system (statistik definition).
 9. cum insigniore laude

  cum insigniore laude, förkortat cum ins., betygsgraden ”med utmärkt beröm godkänd” eller ”litet a” i äldre betygsskala (jämför betyg).
 10. ond tro

  ond tro, juridisk term för den situation en part befinner sig i när han hävdar ett visst förhållande av rättslig betydelse för annan, trots att han inser eller bör inse att förhållandet inte föreligger.