1. Nelson Mandela

  Nelson Mandela var en sydafrikansk politiker som var Sydafrikas första svarta president, 1994–1999.
 2. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 3. etnografi

  etnografi, numera benämning på den del av den kultur- och socialantropologiska forskningspraxis som omfattar insamlandet och bearbetningen av grundläggande forskningsmaterial för analysen av sociala och kulturella strukturer och processer.
 4. ond tro

  ond tro, juridisk term för den situation en part befinner sig i när han hävdar ett visst förhållande av rättslig betydelse för annan, trots att han inser eller bör inse att förhållandet inte föreligger.
 5. ställningsfullmakt

  ställningsfullmakt, juridisk term för den möjlighet som en person har att på grund av sin ställning (t.ex. befattning i ett företag) ålägga en annan (huvudmannen) att ingå avtal med en tredje man.
 6. Haile Sellassie I

  Haile Sellassie I, egentligen Hayle Silase (Hayle Sillase), född 23 juli 1892, död 27 augusti 1975, kejsare av Etiopien 1930–74, son till kejsar Miniliks kusin, ras (prins) Mekonnin Welde Mikael.
 7. julirevolutionen

  julirevolutionen, oroligheter i Paris 1830, varvid den reaktionäre Karl X tvingades abdikera och ersattes av den liberalare Ludvig Filip I.

 8. James Clerk Maxwell

  Maxwell, James Clerk, född 13 juni 1831, död 5 november 1879, brittisk (skotsk) fysiker.

 9. inlevelseförmåga

  inlevelseförmåga, förmåga att sätta sig in i andras känslor, önskningar och uppfattningar.
 10. intuitionism

  intuitionism, åskådning som framhäver intuitionens roll inom något visst område; se intuition.