1. inskränkning

  in`skränkning subst. ~en ~ar ORDLED: in--skränk-ning-en
  Svensk ordbok
 2. inskränkningslagen

  inskränkningslagen, lagen om inskränkning i rätten att överklaga.
 3. landterritorium

  landterritorium, del av det område där en självständig stat utövar suveräna rättigheter (i förhållande till andra stater).
 4. kikarsynfält

  kikarsynfält, tunnelseende, medicinsk term, koncentrisk inskränkning av ögats synfält med kvarvarande syn i synfältets centrum.
 5. universal-

  universal- (sammansättningsform av latin universalis ’allmän’, av universus ’hel’, ’allomfattande’, egentligen ’vänd åt ett håll’, av uni- och verto ’vända’), förled med betydelsen ’allomfattande’, ’som gäller utan inskränkningar’.
 6. FN-konventioner

  FN-konventioner, internationella överenskommelser som slutits med FN:s medverkan och där FN:s generalsekreterare är depositarie.
 7. lyte och men

  lyte och men, skadeståndsrättslig term för vissa varaktiga följder av personskada som inte går att ekonomiskt uppskatta till bestämt belopp: smärta, inskränkning i rörelseförmågan och i möjligheten till fritidssysselsättningar, vanställt utseende etc.
 8. starrglas

  starrglas, glasögon som används av personer som opererats för grå starr (katarakt).
 9. kontextkänslig

  kontextkänslig sägs en omskrivningsregel i en generativ grammatik vara om den bara är tillämpbar i en viss omgivning (A⇒B/C D betyder ’A omskrivs som B mellan C och D’).
 10. exkusationsrätt

  exkusationsrätt, juridisk term för rätten att vägra avge vittnesmål, dvs. den inskränkning i vittnesplikten som gäller t.ex. för nära släktingar till part och beträffande uppgifter varigenom vittnet skulle röja egen brottslighet eller som skulle avslöja yrkeshemligheter.