1. inskrivningsväsendet

  inskrivningsväsendet, samlingsbenämning för verksamheten att registrera äganderätt och andra rättsförhållanden i fastighet.
 2. inskrivning

  inskrivning för tjänstgöring inom totalförsvaret genomfördes tidigare vid något av f.d. Pliktverkets fem regionkontor (i Göteborg, Karlstad, Kristianstad, Stockholm och Östersund).
 3. inskrivning

  inskrivning, av inskrivningsmyndighet beviljad registrering av äganderätt, nyttjanderätt eller servitut i fastighet eller tomträtt.
 4. inskrivning

  in`skrivning subst. ~en ~ar ORDLED: in--skriv-ning-en
  Svensk ordbok
 5. rösträtt

  rösträtt, rätt att avge röst i ett allmänt val till riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige samt folkomröstning; historiskt även rätt att delta i prästval samt kommunalstämmas respektive kyrkostämmas och allmän rådstugas överläggningar och beslut.
 6. inskrivningsmyndighet

  inskrivningsmyndighet, myndighet som handlägger inskrivningsärenden.
 7. inskrivningsdomare

  inskrivningsdomare, lagfaren jurist som förestår inskrivningsmyndighet.
 8. inskrivningsärende

  inskrivningsärende, ärende hos inskrivningsmyndighet, t.ex. om lagfart eller inteckning.
 9. värnplikt

  värnplikt, sedan slutet av 1800-talet en rättighet och skyldighet att delta i landets militära försvar och att utbilda sig för detta.

 10. inskrivningsdomare

  in`skrivningsdomare subst. ~n äv. inskrivningsdomarn, plur. ~, best. plur. inskrivningsdomarna ORDLED: in-skriv-nings--dom-ar-en
  Svensk ordbok