1. inspirera

  inspire´ra verb ~de ~t ORDLED: in-spir-er-ar SUBST.: inspirerande, inspirering; inspiration
  Svensk ordbok
 2. kristallnatten

  kristallnatten, tyska Reichskristallnacht, benämning på den judepogrom som genomfördes natten mellan 9 och 10 november 1938 och som var inledningen på de s.k. novemberpogromerna.
 3. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 4. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 5. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 6. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 7. trojanska hästen

  trojanska hästen, den ihåliga trähäst, projekterad av Odysseus, som kom att avgöra trojanska kriget på dess tionde år.
 8. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 9. Martin Luther King

  King, Martin Luther, Jr, född 15 januari 1929, död 4 april 1968, amerikansk svart baptistisk präst och medborgarrättsledare.

 10. Tokyo

  Tokyo, Tōkyō, till 1868 Edo, huvudstad i Japan och centrum i världens största storstads- och industriregion; 581 km2, 9,6 miljoner invånare (2018).