1. insprutning

  in`sprutning subst. ~en ~ar ORDLED: in--sprut-ning-en
  Svensk ordbok
 2. elektronisk insprutning

  elektronisk insprutning, elektroniskt reglerad bränsleinsprutning , används i allt större utsträckning på ottomotorer för fordonsdrift och används även på dieselmotorer för fordon i särskilt miljökänsliga områden.
 3. insprutningspump

  insprutningspump, pump för kontinuerlig eller intermittent insprutning av små kvantiteter av ett fluidum i ett annat.
 4. insprutningsmotor

  insprutningsmotor, förbränningsmotor där en pump sprutar in bränslet, antingen direkt i cylindern (ev. en förkammare till denna) eller i insugningsröret.
 5. insprutningsmotor

  in`sprutningsmotor subst. ~n ~er ORDLED: in-sprut-nings--mot-or-er
  Svensk ordbok
 6. bolus

  bolus, snabb insprutning av läkemedel (en bolusdos) i ett blodkärl.
 7. vasografi

  vasografi, röntgenundersökning, med insprutning av kontrastmedel, för att undersöka om en sädesledare ( vas deferens) är öppen.
 8. salpingografi

  salpingografi, radiologisk (röntgen)undersökning av äggledarna efter insprutning av röntgenkontrastmedel via livmoderhalsen.
 9. gasrening

  gasrening, avskiljning av föroreningar från en gas.
 10. bröströntgenundersökning

  bröströntgenundersökning, radiologiska metoder för att undersöka bröstkörteln, framför allt för diagnostik av bröstcancer.