1. forum

    forum, inom processrätten benämning på den domstol som har såväl saklig och funktionell som lokal behörighet att uppta ett visst mål till prövning.

  2. instämma

    in`stämma verb instämde instämt, pres. instämmer ORDLED: in--stämm-er SUBST.: instämmande, instämning (till 2)
    Svensk ordbok