1. instängd

  in`stängd adj. instängt ORDLED: in--stäng-da
  Svensk ordbok
 2. Sebastián Piñera

  Piñera, Sebastián, född 1949, chilensk politiker (konservativ), ekonom och affärsman, president 2010–14 och sedan 2018.

 3. luftklocka

  luftklocka, luftfyllt tryckkärl använt som tryckutjämnare, t.ex. vid kolvpumpar.
 4. blindgång

  blindgång, gång som slutar blint i t.ex. ett räv- eller grävlingsgryt.
 5. saltvattensinbrott

  saltvattensinbrott, saltvatteninträngning, plötslig inströmning av saltare vatten i fjordar och instängda havsområden med mynningströskel.
 6. María Luisa Bombal

  Bombal, María Luisa, 1910–80, chilensk författare.
 7. Lena Cronqvist

  Lena Cronqvist är en svensk konstnärinna.
 8. Leopoldo Alas

  Alas, Leopoldo, 1852–1901, spansk författare och litteraturkritiker under pseudonymen Clarín.
 9. halvdörr

  halvdörr, dörr bestående av två halvor, en övre och en nedre.
 10. flygrädsla

  flygrädsla, en fobi, dvs. en intensiv, irrationell rädsla för att flyga.