1. instabil

  instabil betyder ’ostadig’.
 2. instabil

  instabil [in´- el. -i´l] adj. ~t ORDLED: in-stab-il
  Svensk ordbok
 3. instabil spricktillväxt

  instabil spricktillväxt, snabb tillväxt av en spricka i ett sprött material vilken leder till ett skenbart momentant brott.
 4. instabilitet

  instabilitet. I beräkningssammanhang uppträder ibland numerisk instabilitet.
 5. instabilitet

  instabilitet. I mekaniken sägs en kropp vara i ett instabilt jämviktsläge om en liten störning, t.ex. en liten stöt, medför att kroppen lämnar jämviktsläget utan att därefter återvända till detta.
 6. gravitationell instabilitet

  gravitationell instabilitet, astrofysikaliskt fenomen som uppträder i flera sammanhang.
 7. Kelvin–Helmholtz instabilitet

  Kelvin–Helmholtz instabilitet , (efter Lord Kelvin och Hermann von Helmholtz), fenomen som uppträder vid gränsytan mellan två vätskor eller gaser av olika densitet vilka strömmar parallellt med olika hastighet under inverkan av gravitationen.
 8. astatisk

  astatisk, fysikalisk term: som saknar (eller har bara obetydlig) tendens att inta ett bestämt läge.
 9. plumban

  plumban, PbH 4, en instabil, gasformig förening.
 10. arsin

  arsin, AsH 3, arseniktrihydrid eller arsenikväte, en mycket giftig, illaluktande, färglös och termiskt instabil gas, kemiskt besläktad med ammoniak.